Aktuelle nybygg av boliger i Kinn

Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 32 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Florø
Gnr/bnr 202/494, 411 og 407. Planområdet er 4 daa. 5-6 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.