Aktuelle nybygg av boliger i Gulen

Nybygg av lavblokk på Sjurmarka i Byrknesøy i Gulen kommune
Gnr/bnr: 95/361, 95/362 og 95/365. Ca. 15 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av fleirmannsbustader i Brekke
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt. Gnr/bnr. 131/21 og 130/2. To flermannsboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Eidsbotn, Gulen
6 tomter totalt. Tomt: 5, 6 og 7 er reservert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.