Aktuelle nybygg av boliger i Eidfjord

Utbygging av fjellpark i Eidfjord
Gnr/bnr 17/207 og 208.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Torgilsvegen 7 og 9. Smievegen 10. Hereidsvegen 24. Gamle Hereidsvegen 4. Kvednabakken 11.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Blåhattflåten 4, 6. 8 og Blåhattflåten 11, 12, 13.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.