Aktuelle nybygg av boliger i Bjørnafjorden

Nybygg av boliger mm i Os, trinn 3
Glimt, Høyden Moldaneset borettslag B4; 150-200 enheter i 3-5 etasjer. Knausen B3; 40-50 enheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 1
Moldegaard T1 & B7; 27 enheter. 17 leiligheter i seionrtun, 6 eneboliger og 4 tomannsboliger. Svingen Koloni B4; 18 eneboliger og ca. 30 leiligheter. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av boliger mm i Os, trinn 2
Flaten borettslag B4; 20-30 enheter i 1-3 etasjer og 5-10 eneboliger. Total utbygging ca. 1200 boliger. Området er på 2000 daa landareal.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Os
Gnr/bnr 62/28, 62/12, 62/19. 25 daa. 2-3 etasjer. Parkeringsgarasje under bebyggelse. Saltak og flatt tak.
Nybygg av rekkehus i Os
Legges opp for 20 rekkehus.
Nybygg av boliger i Os
Del av eiendommen gnr 29 bnr 1. Bustadformål i form av flerfamiliebustader og eienebustader.
Nybygg av leiligheter på Nore Neset, Bjørnafjorden
10-12 stk boenheter. Det er planlagt 3 etasjer med tilbaketrekt 4 etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.