Aktuelle nybygg av boliger i Askøy

Nybygg av rekkehus og leiligheter m.m. på Strusshamn i Askøy
42 mål. Gnr/Bnr: 10/584, 708, 9/17 og 8/597 m.fl.
Nybygg av boliger i Askøy
Planområdet utgjør omlag 53 dekar, og er beliggende på Stongafjellet. Planen legger til rette for blokkbebyggelse og rekkehus fordelt på 5 delfelt, med til sammen 167 boenheter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Askøy
12 rekkehus og 121 leiligheter. Stongafjellet felt B8.
Nybygg av boliger på Strømsnes i Askøy
Gnr/bnr: 4/12, 72, 551. Det er ønskelig å legge til rette for ene- og tomannsboliger, men også ev. rekkehus og flermannsboliger. 10 tomter.
Nybygg av boligfelt på Tveit i Askøy
Planområdet utgjør ca. 29 daa, og ligger på Tveit, nord for Solåsen, vest for Romledalen. I planområdet er det foreslått oppført inntil 30 nye boenheter, i form av tomannsboliger, firemannsboliger og rekkehus. Planforslaget regulerer vegtilkomst via eksisterende veg gjennom boligfeltet Romledalen, der vegen foreslås regulert med fortau.
Etablering av boliger i Kollevåg i Askøy
Planområdet utgjør ca. 18 daa. 3 delområden. Planen legger til rette for inntil 34 nye boenheter (småhus- og leilighetsbebyggelse).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.