Aktuelle nybygg av boliger i Alver

Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 8
Total utbygging består av ca 135 leiligheter. Kubbaleitet 121-129.
Gjenoppbygging av omsorgsbustad etter brann i Alver kommune
Gjenoppbygging av en nedbrent 2-mannsbolig/omsorgsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.