Aktuelle nybygg av boliger i Alver

Nybygg av leiligheter i Alver kommune
Gnr. 188, Bnr. 384, 416 og 421. Kvassnesvegen 33-37. Parkering i garasje under bakkenivå. Prosjektet leveres med til sammen 87 parkeringsplasser.
Nybygg av rekkehus alternativt tomannsboliger på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av leiligheter og tomannsboliger i Austmarka, bygg 1
Totalt skal det bygges 149 stk boenheter i området fordelt på flere byggetrinn. Gnr/bnr 79/11, 102 mfl.
Nybygg av boligområde i Austmarka, Alver
Trinnvis utbygging. Planforslaget legg opp til nye bustader på gbnr. 479/111 og 479/13.
Nybygg av boligområde i Lindås
Gbnr. 138/25 og 14. Total 20-25 boenheter.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 8
Total utbygging består av ca 135 leiligheter. Kubbaleitet 121-129.
Nybygg av rekkehus på Bruvoll i Lindås
Grunneiere er Atle Bruvoll Andersen og Ottar Hoplan.
Nybygg av boliger og forsamlingslokale i Meland
Gnr/bnr: 322/4, 82, 150, 68. 15-25 stk boliger fordelt på eneboliger og rekkehus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.