Aktuelle nybygg av boliger i Karmøy

Nybygg av flerbolighus i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av boligområde på Veavågen
Planområde: 9,59 daa. Gnr/bnr: 5/86 mfl. 4 frittliggende bolig enheter og 5 konsentrerte bolig enheter mot nord, i tillegg tilrettelegges det for 9 konsentrert boligenheter fordelt på to bygg mot sør med felles parkeringsanlegg.
Nybygg av boliger på Klossteinvegen på Bygnes
Bygnes Hageby vil bestå av 3 eneboliger, 10 rekkehus og 12 leiligheter fordelt på tre bygg – 25 boliger totalt.
Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 3
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Karmøy
Leilighetsbygg: 357,2 m2, Svalgang/overbygg utvendig areal: 73,1 m2, Frittliggende boder: 19,5 m2.
Nybygg av boliger i Kopervik, Karmøy
Det byggemodnes ca. 3-4 boligtomter til privatpersoner, og 1,6 dekar til utbygger på Sandbakkane. Det er 1 tomt som er uavklart om selges til privatperson eller utbygger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.