Aktuelle nybygg av boliger i Øyer

Nybygg av fritidsleiligheter i Øyer
Formålet med planendringen er å tilrettelegge for at disse leilighetsbyggene kan bygges som fritidsleiligheter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.