Alle aktuelle boligprosjekter i Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono

Etablering av boligområde øst for Hatteng Sentrum i Storfjord kommune
Planen inneholder 12 boligtomter, grøntstruktur, internt veinett, lekeplass, felles parkeringsplass, samt trasé for teknisk infrastruktur.
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon på Skibotn i Storfjord kommune
Leieavtale for ambulansestasjonen i Storfjord Kommune. Ambulansestasjonen skal være en 1-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker gjennom dette anbudet å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter på Skibotn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.