Alle aktuelle boligprosjekter i Balsfjord

Nybygg av boliger i Balsfjord
B1 eneboliger. B2 flerbolighus/rekkehus. Tomtene skal selges som råtomter. Tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg.
Nybygg av eneboliger i Balsfjord
Tilrettelegge for grendefelt med byggeklare boligtomter på del av eiendommene 36/2 og 36/20.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.