Alle aktuelle boligprosjekter i Oslo

Nybygg av boliger og næringsbygg på Bjørvika, felt D9
Der Bjørvikautbyggingen ender mot buffersoneparken planlegges et større næringsbygg og en sentralpark. Feltareal; 13627 m2. Antall etasjer, 8-12.
Nybygg av boliger, kontor/forretning mm på Lohavn i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 46 600 m2 (4,8 daa). 10 etasjer. Gnr/Bnr: 234/29, 98, 101, 235/134, 136, 250/12.
Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Karoline Kristiansens vei 1-9. 6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Nybygg av boliger og næring på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Grensesvingen 9 og Grenseveien 97. Gnr/bnr 130/104, 176.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Alna, Oslo
Ca. 475 boliger og ca. 5 000 m2 næringsbebyggelse.
Nybygg av boliger og næring (ny bydel) på Økern, Oslo
Utvikling med totalt 140000 m2 og 400-500 stk boliger på Økern S fordelt på tre grunneiere.
Nybygg av boliger og næring i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17. Gnr/bnr: 214/286, 342, 463. 9250 m2 under terreng. 170-180 enheter. 3-10 etasjer.
Byutvikling av tomt i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 123/28, 470, 124/190, 191, 194, 38, 88. Bebyggelse fra 4-13 etasjer. Ny park "Hovinparken" 25 daa.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Rostockgata 136 -192. Gnr/bnr: 234/34 mfl. Mariakvartalet vil bestå av 246 leiligheter, en barnehage, forretninger, serveringssteder og kulturtilbud. Boligene skal sertifiseres til Very Good etter BREEAM-NOR-manualen. Tidligere adresse: Sørengkaia 1.
Nybygg av boliger ved Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka, Oslo
Økernveien 97-99. Gnr/bnr: 127/30, 36, 56.
Nybygg av kontor, forretning/boliger mm på Grønlia i Bjørvika
Gnr/bnr: 235/136, 137, 250/56. Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer. Adept arkitekter, Danmark
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Nordstrand, Oslo
Samarbeidsprosjekt. Poppelstien 1 og 2-6, Nordstrandveien 43, Ekebergveien 237-243. 4-6 etasjer. 6.915 m2 ny bebyggelse over terreng og ca. 6.000 m2 under terreng. Ca 1.460 m2 utadrettet næringsvirksomhet på gateplan samt 5.500 m2 tjenesteyting. Gnr/bnr: 183/24, 29, 34 mfl.
Nybygg av boliger, kontor/forretning mm på Lohavn i Bjørvika
Gnr/Bnr: 234/29, 98, 101, 235/134, 136, 250/12.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Bjerke, Oslo
Næringsareal på 2 482 m2. Felles parkeringskjeller. Gnr/bnr: 123/17, 123/271, 123/322, 123/527, 123/731, 123/946.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Stovner, Oslo
Gnr/bnr 108/7, 38. Svanemerket bygg. Trinn 1: Fem nye boligblokker med totalt 155 leiligheter (Bygg 18-22). Trinn 2: 121 seniorboliger fordelt på tre bygg (Bygg 15-17).
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa. Teatergata 1 og 3. Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674 Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674.
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
4-6 etasjer. Ca. 17.800 m2 bolig og ca 2.000 m2 næring over mark.
Nybygg av studentboliger på Kringsjå i bydel Nordre Aker, Oslo
3-7 etasjer. Bygg F, G, H, I , J K, L og M.
Nybygg av boliger, kontor/forretning mm på Lohavn i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 21 000 m2. Gnr/Bnr: 234/29, 98, 101, 235/134, 136, 250/12.
Nybygg av boliger på Bjørvika
Unike boligområder vendt mot vest og Oslofjordens myke fjordlandskap. Feltareal; 20028 m2. Antall etasje; 6-12.
Nybygg av leiligheter i Vestre Aker i Oslo
Kristianiasvingen 1 og Ankerveien 6.
Nybygg av boliger på Vollebekk i Groruddalen, Oslo
4-8 etasjer. Brobekkveien 62-64. Noe næring i 1 etasje.
Nybygg av boliger på Smestad i Oslo
Ring 3, Monolittveien og Hoffsveien. 3-7 etasjer. 200-250 enheter.
Nybygg av boliger, næring og kultur på Vollebekk i Groruddalen i bydel Bjerke, Oslo
Brobekkveien 58-60. 4-8 etasjer. Ca 2230 m2 med næring. Totalt 1000 stk leiligheter på Vollebekk. BREEAM-NOR Very Good.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Arbeid med kjeller startet 2022. Rostockgata 61 - 85. Bispevika syd, felt B6b. Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b. Gnr/bnr: 234/11 mfl. BREEAM standard «very good».
Nybygg av boliger i bydel Bjerke, Oslo
Bebyggelsen er på 4-6 etasjer, og inneholder cirka 135 leiligheter. Tomten er beliggende ved Østre Aker vei og Vollebekk T-banestasjon.
Nybygg av leiligheter og næring på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter og næring i 1 etasje i bydel St. Hanshaugen, Oslo
2 parkeringskjeller etasjer (3300 m2 BRA). 1 etasje på bakkeplan med næringslokaler. 6 leilighetsetasjer med til sammen 78 leiligheter. Takterrasser over 7. etasje. ITB: Moe Rådgivende Ingeniører AS v/ Bård Ellingsen.
Nybygg av bolig-og næringsbygg i bydel Alna, Oslo
8000-10000 m2. Bygges sammen med "Nytt bydelshus på Furuset".
Nybygg av boliger og næring på Vollebekk i Groruddalen
Totalt 1000 stk leiligheter på Vollebekk.
Nybygg av rekkehus og blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 18, Oslo
Rekkehus 2-3 etasjer. Blokkbebyggelse i 4-6 etasjer.
Nybygg av boliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Rekkehus; 1540 m2, terrassehus; 2189 m2 og punkthus; 6340 m2. 2-6 etasjer.
Etablering av boliger, næringsarealer og barnehage i bydel Grünerløkka, Oslo
Parallelloppdrag Haslevollen. Gnr/bnr: 125/67, 69.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Østensjø, Oslo
100 stk leiligheter fordelt på 4 stk bygg og 2 rekkehus med 10 leiligheter.
Nybygg av boliger med næring på bakkeplan på Røa sentrum i bydel Vestre Aker, Oslo
Vækerøveien 201-203, Griniveien 4. Gnr/Bnr: 11/7, 12/3, 12/7, 12/34, 12/625 og 12/646. 6709 m2 med bolig, 469 m2 med næring og 2243 m2 kjeller.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 3
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av studentboliger og riving av industribygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Det er ca 197 leiligheter og plass til totalt 209 beboere. I tillegg ser SiO for seg noe næring, forretning og bevertning i første etasje, altså offentligrettet virksomhet og fellesfunksjoner. I prosjektutviklingen og den kommende byggeprosessen vil NCC gjennomgående benytte VDC (Virtual Design and Construction). Samspillsfase (forprosjekt daglysberegninger); Marini Consulting, Alexander Marini.
Nybygg av boliger i bydel Bjerke, Oslo
4-12 etasjer. Liten næringsdel i førsteetasje, fellesarealer og allment tilgjengelig torg. BREEAM-standard very good.
Nybygg av leiligheter på Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr 33/1205, 33/1207, 33/1208, 33/1209, 33/1252. 4-5 etasjer.
Ny- og tilbygg av leiligheter og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Wessel Eiendom, Oslo House og Alti. Tilbygg av dansesaler. Nybygg av 40-50 nye leiligheter og rundt 1.600 kvadratmeter næringsareal.
Nybygg av leilighetsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
Maks 9000 m2 BRA eksklusive parkeringskjeller. 5-7 etasjer. 2 blokker med 87 leiligheter og ca. 173 kvadratmeter forretninger.
Nybygg av boliger på Grønland i bydel Grünerløkka, Oslo
Forretning/næring i 1 etasje, 114 m2. Forbygningen i Brugata 3C ønskes totalrehabilitert, en loftsutbygging i tråd med loftsveilederen. Gnr/bnr 208/68, 69, 70.
Nybygg av boliger på Vollebekk i Groruddalen
Totalt 1000 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 52-64 mfl.
Rehabilitering av omsorgsboliger i bydel Sagene, Oslo
Mor Go'hjertas vei 25, 27 og 29. Gnr/bnr: 222/125, 129. Riving av innervegger. Totalrehabilitering av 84 leiligheter.
Nybygg av boliger i på Høyenhall i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 148/348, 148/349, 148/115, 148/406, 148/399.
Riving av eneboliger og nybygg av leiligheter på Vinderen i bydel Vestre Aker, Oslo
2-4 etasjer. Riving av tre stk eneboliger. Hafslundveien 5-7. Gnr/bnr: 39/198, 39/199, 39/200.
Nybygg av boliger i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/5, 339, 151/346.
Nybygg av leiligheter på Madserud i bydel Ullern, Oslo
Felt B1. 3-4 etasjer. Hyllveien 13-19.
Nybygg av rekkehus i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 28/471, 645, 771. Åsjordet Eiendom AS som er tiltakshaver, 51 prosent eid av Monolith Properties og 49 prosent av Neptune Properties.
Nybygg av tremannsboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
En del av parkeringsløsningen kan baseres på EL-delebiler og EL-lastesykler. Gnr/bnr: 75/1078, 75/1222, 75/496.
Nybygg av boliger og næring på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Gnr/bnr: 9/177, 178. Samarbeidsprosjekt mellom Macama AS og JCF AS. 3-4 etasjer. Ca. 22 boenheter fordelt på rekkehus og leiligheter. Rekkehusbebyggelsen for ca. 3 etasjer og punkthuset for 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter og eventuelt noe næring i bydel Nordstrand, Oslo
Det kan være mulighet til etablering av mindre næringslokaler i 1 etasje mot Ekebergveien.
Påbygg av leiligheter og næring ved Carl Berners Plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 83/296, 357, 361, 170. Riving av 6 etasje og påbygg av 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Sæter i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 183/65, 551, 608. Handel i første etasje. 3-5 etasjer.
Nybygg av tre-mannsboliger og leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
Oppføring av tremannsbolig, tomannsboliger og leilighetsbygg.
Nybygg av rekkehus og bruksendring av tomannsboliger til eneboliger i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 159/199, 159/78, 159/79, 159/80, 159/81, 159/199 og 159/77.
Nybygg av leilighetsbygg i bydel Vestre Aker, Oslo
3-4 etasjer. Forretningslokale i 1. etasje. Bygger i betong og stål med tegl fasade.
Nybygg av leiligheter i bydel Nordre Aker, Oslo
Nordbergveien 10 og Rektorhaugen 53.
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Ombygging fra undervisningslokale til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
2-5 etasje. U2 bygges om til boder, sykkelparkering og avfallshåndtering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.