Alle aktuelle boligprosjekter i Oslo

Nybygg av boliger og næring på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Grensesvingen 9 og Grenseveien 97. Gnr/bnr 130/104, 176.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere. Opptil 1000-2000 nye studentboliger.
Nybygg av boliger og næring på Bislett i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17. Gnr/bnr: 214/286, 342, 463. 9250 m2 under terreng. 170-180 enheter. 3-10 etasjer.
Nybygg av boliger i bydel Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo, felt BG Syd
Opptil 300 boenheter. Gnr/bnr: 180/523, 180/535, 180/522, 180/586 og 180/1.
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa. Teatergata 1 og 3. Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674 Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Stovner, Oslo
Gnr/bnr 108/7, 38. Trinn 1: Fem nye boligblokker med totalt 155 leiligheter (Bygg 18-22). Trinn 2: 121 seniorboliger fordelt på tre bygg (Bygg 15-17). Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg av boliger på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun A og B består av 215 stk leiligheter fordelt på 9 bygg. 3-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun D og E består av 200 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 4-5 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger og næring på Tåsen senter i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsarealer i U2, U1 og 1 etasje med treningssenter, kontor og butikker mm. (Totalt 3530 m2 BRA). Samarbeidsprosjekt mellom Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen.
Nybygg av omsorgsboliger/seniorboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 114 og 116. Gnr.72, Bnr. 4, 20, 168, 340 og 353.
Nybygg av leiligheter og næring på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Stovner, Oslo
Bygg 8-11. 7-avdelings kommunal barnehage i to etasjer. Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg av boligblokker i bydel Gamle Oslo
8000-9000 m2. 4-7 etasjer. Næring i 1 etasje. Gnr/bnr: 236/54, 56, 60, 63, 65.
Ny- og påbygg av leiligheter, forretning/kontor mm i Frogner
Maks 6-8 etasjer. 60-70 stk leiligheter. Gnr/bnr: 214/261, 262, 263 og 391.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun C består av 108 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 5-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger med næring på bakkeplan på Røa sentrum i bydel Vestre Aker, Oslo
Vækerøveien 201-203, Griniveien 4. Gnr/Bnr: 11/7, 12/3, 12/7, 12/34, 12/625 og 12/646. 6709 m2 med bolig, 469 m2 med næring og 2243 m2 kjeller.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 3
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter på Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr 33/1205, 33/1207, 33/1208, 33/1209, 33/1252. 4-5 etasjer. Tårnkran: Rental Group AS. Brakkerigg: Dalsæt Marbre Modul AS. Leveranse av gasspeiser: Peisselskabet AS.
Nybygg av leiligheter i Bergskrystallen, Oslo
Boligbyggene får 65 leiligheter fordelt på to bygg. Det ene bygget skal i tillegg inneholde et mindre næringsareal og pauserom for sporveisansatte.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Nordstrand, Oslo
Adressene; Nordstrandveien 81 a, b og c. Munkerudskleiva 20 a og b. Gnr/bnr: 181/320, 181/383, 181/336, 181/337, 181/466, 181/382 181/764, 181/891, 181/345.
Fasaderehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
4 blokker med 140 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på 52 enkeltstående hus. Nordåssløyfa 1-52 og Lusetjernveien 4-36.
Nybygg av leiligheter på Holtet i bydel Nordstrand, Oslo
Holtveien 8B, 10, 12A, 12B, 14A og 14B.
Nybygg av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 126/33, 31. Passivhus.
Nybygg av tre-mannsboliger og leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
Oppføring av tremannsbolig, tomannsboliger og leilighetsbygg.
Nybygg og ombygg av verkstedbygg med kontorlokaler i bydel Nordre Aker, Oslo
Nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner mm.
Nybygg av tremannsboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
En del av parkeringsløsningen kan baseres på EL-delebiler og EL-lastesykler. Gnr/bnr: 75/1078, 75/1222, 75/496.
Ombygg til studentboliger og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Leilighetene er fra ca 18 m2 til ca 40 m2, med et snitt på 21,4m2.
Nybygg og ombygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 42. Gnr/bnr 208/304, 208/60. 1436 m2 nybygg og 735 m2 ombygg. Deler av 1.etasje i Hausmanns gate 42 rammesøkes som rålokale for fremtidig næring.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Boligbygg plan 2-6 med totalt 22 leiligheter. Forretningsbygg i plan U1 og 1.
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Installasjon av vanntåkeanlegg i leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Nordlandsgata 2-14, Amtmann Meinichs gate 2-12, Grefsenveien 14-20, Sandakerveien 85-95 og Birch-Reichenwalds gate 1-5.
Nybygg av rekkehus i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 146/116, 117. Ca 200 kvm per enhet.
Rehabilitering av våtrom og installasjon av vanntåkeanlegg i leilighetsbygg i Oslo
Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt innen 20.12.2024.
Ombygging til leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Etablering av 13 nye boenheter og utvidelse av eksisterende boenhet.
Oppføring av tomannsboliger i bydel Ullern, Oslo
Rammetillatelse for 2 tomannsboliger er gitt. Gnr/bnr: 28/1278, 28/378.
Nybygg av tomannsboliger i bydel Nordstrand, Oslo
Pipe og ildsted: Fibotex AS, Per Asplund.
Nybygg av firemannsboliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 12/315, 324, 373. byggemåneder 12-18 måneder
Ombygging av loft og påbygg av 11 leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Tiltaket går ut på å fjerne dagens tak og erstatte dette med en boligetasje.
Utskiftning av varmepumper og etablering av nye varmeanlegg for leilighetsbygg i Oslo
Utskiftning av eksisterende luft-til-vann varmepumper og etablering av nye væske-til-vann varmepumper med energibrønner og tilhørende komponenter.
Nybygg av eneboliger og to tomannsboliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Grunn og fundament er utført på separat prosjekt. 2 stk tomannsboliger og 1 stk enebolig.
Ombygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling av fem leiligheter i to.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.