Alle aktuelle boligprosjekter i Oslo fylke

Oslo (191)
Nybygg av boliger og næring på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Grensesvingen 9 og Grenseveien 97. Gnr/bnr 130/104, 176.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere. Opptil 1000-2000 nye studentboliger.
Nybygg av boliger og næring på Bislett i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17. Gnr/bnr: 214/286, 342, 463. 9250 m2 under terreng. 170-180 enheter. 3-10 etasjer.
Nybygg av boliger i bydel Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo, felt BG Syd
Opptil 300 boenheter. Gnr/bnr: 180/523, 180/535, 180/522, 180/586 og 180/1.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Stovner, Oslo
Gnr/bnr 108/7, 38. Trinn 1: Fem nye boligblokker med totalt 155 leiligheter (Bygg 18-22). Trinn 2: 121 seniorboliger fordelt på tre bygg (Bygg 15-17). Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa. Teatergata 1 og 3. Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674 Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674.
Nybygg av boliger på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun A og B består av 215 stk leiligheter fordelt på 9 bygg. 3-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun D og E består av 200 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 4-5 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger og næring på Tåsen senter i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsarealer i U2, U1 og 1 etasje med treningssenter, kontor og butikker mm. (Totalt 3530 m2 BRA). Samarbeidsprosjekt mellom Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen.
Nybygg av omsorgsboliger/seniorboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 114 og 116. Gnr.72, Bnr. 4, 20, 168, 340 og 353.
Nybygg av leiligheter og næring på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Nybygg av boligblokker i bydel Gamle Oslo
8000-9000 m2. 4-7 etasjer. Næring i 1 etasje. Gnr/bnr: 236/54, 56, 60, 63, 65.
Ny- og påbygg av leiligheter, forretning/kontor mm i Frogner
Maks 6-8 etasjer. 60-70 stk leiligheter. Gnr/bnr: 214/261, 262, 263 og 391.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Stovner, Oslo
Bygg 8-11. 7-avdelings kommunal barnehage i to etasjer. Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun C består av 108 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 5-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger med næring på bakkeplan på Røa sentrum i bydel Vestre Aker, Oslo
Vækerøveien 201-203, Griniveien 4. Gnr/Bnr: 11/7, 12/3, 12/7, 12/34, 12/625 og 12/646. 6709 m2 med bolig, 469 m2 med næring og 2243 m2 kjeller.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 3
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter på Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr 33/1205, 33/1207, 33/1208, 33/1209, 33/1252. 4-5 etasjer. Tårnkran: Rental Group AS. Brakkerigg: Dalsæt Marbre Modul AS. Leveranse av gasspeiser: Peisselskabet AS.
Nybygg av leiligheter i Bergskrystallen, Oslo
Boligbyggene får 65 leiligheter fordelt på to bygg. Det ene bygget skal i tillegg inneholde et mindre næringsareal og pauserom for sporveisansatte.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Nordstrand, Oslo
Adressene; Nordstrandveien 81 a, b og c. Munkerudskleiva 20 a og b. Gnr/bnr: 181/320, 181/383, 181/336, 181/337, 181/466, 181/382 181/764, 181/891, 181/345.
Fasaderehabilitering av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
4 blokker med 140 leiligheter og 160 rekkehus fordelt på 52 enkeltstående hus. Nordåssløyfa 1-52 og Lusetjernveien 4-36.
Riving- og nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Riving av eksisterende bygg, 5177 m2. Sandakerveien 35-37
Nybygg av leiligheter på Madserud i bydel Ullern, Oslo
Felt B1. 3-4 etasjer. Hyllveien 13-19.
Nybygg av leiligheter på Holtet i bydel Nordstrand, Oslo
Holtveien 8B, 10, 12A, 12B, 14A og 14B.
Nybygg av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 126/33, 31. Passivhus.
Nybygg av tremannsboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
En del av parkeringsløsningen kan baseres på EL-delebiler og EL-lastesykler. Gnr/bnr: 75/1078, 75/1222, 75/496.
Nybygg og ombygg av verkstedbygg med kontorlokaler i bydel Nordre Aker, Oslo
Nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner mm.
Nybygg av tre-mannsboliger og leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
Oppføring av tremannsbolig, tomannsboliger og leilighetsbygg.
Ombygg til studentboliger og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Leilighetene er fra ca 18 m2 til ca 40 m2, med et snitt på 21,4m2.
Nybygg og ombygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 42. Gnr/bnr 208/304, 208/60. 1436 m2 nybygg og 735 m2 ombygg. Deler av 1.etasje i Hausmanns gate 42 rammesøkes som rålokale for fremtidig næring.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Boligbygg plan 2-6 med totalt 22 leiligheter. Forretningsbygg i plan U1 og 1.
Påbygg av boliger ved boligsameie i bydel Grünerløkka, Oslo
1-2 etasje påbygg. Det estimeres ca. 1000 m2 BRA boligmasse per etasjeplan.
Installasjon av vanntåkeanlegg i leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Nordlandsgata 2-14, Amtmann Meinichs gate 2-12, Grefsenveien 14-20, Sandakerveien 85-95 og Birch-Reichenwalds gate 1-5.
Nybygg av rekkehus i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 146/116, 117. Ca 200 kvm per enhet.
Rehabilitering av våtrom og installasjon av vanntåkeanlegg i leilighetsbygg i Oslo
Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt innen 20.12.2024.
Ombygging til leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Etablering av 13 nye boenheter og utvidelse av eksisterende boenhet.
Oppføring av tomannsboliger i bydel Ullern, Oslo
Rammetillatelse for 2 tomannsboliger er gitt. Gnr/bnr: 28/1278, 28/378.
Nybygg av tomannsboliger i bydel Nordstrand, Oslo
Pipe og ildsted: Fibotex AS, Per Asplund.
Nybygg av firemannsboliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 12/315, 324, 373. byggemåneder 12-18 måneder
Renovering av forlegning på Linderud i Oslo
En forlegning ved Linderud leir skal renoveres med nye bad, nytt ventilasjonsanlegg med aggregat på tak inkl. ny glykolkurs til varmebatteri. Styring og overvåkning av ventilasjonsaggregat og ny glykolkurs skal bestykkes og forberedes for tilknytning til SD-anlegg. Det skal etableres nytt brannalarmanlegg med nød- og ledelys. Tak totalrenoveres i sin helhet inkl. føringsveier for kanaler. Innvendig røranlegg for sanitær skal skiftes ut. I tillegg skal felles oppholdsrom oppgraderes med nytt kjøkken og endret planløsning.
Ombygging av loft og påbygg av 11 leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Tiltaket går ut på å fjerne dagens tak og erstatte dette med en boligetasje.
Utskiftning av varmepumper og etablering av nye varmeanlegg for leilighetsbygg i Oslo
Utskiftning av eksisterende luft-til-vann varmepumper og etablering av nye væske-til-vann varmepumper med energibrønner og tilhørende komponenter.
Nybygg av eneboliger og to tomannsboliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Grunn og fundament er utført på separat prosjekt. 2 stk tomannsboliger og 1 stk enebolig.
Ombygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppdeling av fem leiligheter i to.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.