Alle aktuelle boligprosjekter i Meløy

Nybygg av boligområde i Meløy kommune
12 dekar. Delvis klargjort med vann og avløp.
Nybygg av eneboliger i Ørnes
4 ledige tomter på Øvre Korsnes, og 4 ledige tomter i Hamnhaugveien Gnr/bnr 54/119, 122, 123, 124.
Nybygg av eneboliger i Meløy
Gnr/bnr 67/196, 197, 200, 198, 204.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.