Alle aktuelle boligprosjekter i Andøy

Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
22 st omsorgsboliger. 20-25 byggemåneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.