Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Voss

Rassikringstiltak på E16 Drivo i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og tosidig mur.
Utbygging av kraftverk i Granvin
Produksjon 5,08 GWh.
Utbygging av bredbånd i Vestland, 2022
Totalt 13 delkontrakt. Total kostnad: 30 mnok.
Ombygg av park i Vossevangen
Eit viktig mål i ny sentrumsplan er å utvikle gode møteplassar og uterom. Bergsliparken ligg som eit viktig koplingspunkt i sentrum og ned mot Vangsvatnet. Sentrumsplanen opnar opp for å leggja til rette for meir aktivitet og opparbeiding av Bergsliparken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.