Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Stryn

Nybygg av bru, riving av eksisterende bru samt ombygg av dam i Stryn
Prosjektet omfatter: - Nybygg av betongterskel oppstrøms eksisterende dam, - Bygging av ny bru nedstrøms eksisterende dam, - Riving av eksisterende dam.
Rehabilitering trykkreduksjonskum og VA-ledningsanlegg i Stryn
Rehabiltering trykkreduksjonskum (Hydlamyra) og VA-ledningsanlegg (Visnes).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.