Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Stord

Utvidelse av siktsone og mindre omlegging av kryss på Langeland i Stord
Utvide siktsone. Saging av ny siktsone i fjell og fjellsikring. Mindre tilpassing av kryss Opsjon med sømboring og forsiktig skyting

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.