Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Luster

Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Skredvoll på Fv 5641 Grøndøla i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rasikringstiltak på Fv 5637 Vest for Sande i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein. 100m.
Nett på Fv 55 Ottumtunnelen aust i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 335 Grovaøyane i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 331 Eidsneset i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 70m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.