Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Alver

Oppgradering av renseanlegg på Mongstad
Oppgradering av renseanlegg for oljeholdig spillvann.
Vedlikeholdsarbeid på hengebruer i Vestland fylkeskommune
12-1821 Tofterøy bru, 12-1487 Herdlesundet bru og 12-1252 Alverstraumen bru.
Utbedring av Fylkesveg 564 Frekhaugkrysset inkl Fylkesveg 5308 (tidligere fv. 244), Frekhaug, Meland
Nordhordlandspakken. Opsjon: Det skal etableres ny gang- og sykkelveg langs fv. 5308 Sagstadvegen, samt utbedring av Sagstadvegen.
Trafikksikkerhetstiltak langs E39 i Nordhordland
Det skal utføres fire tiltak langs E39 i Nordhordland. Tiltaka strekker seg frå Ytre Gjervik ved vegref. EV39 K S73D1 m11850 til Vikasund ved vegref EV39 S71D1 M1950.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.