Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Øygarden

Etablering av massemottak i Øygarden
Føremålet til planen er å legge til rette for nytt areal for utviding av mottaket, med mål om tilrettelegging for maskinell jordbruksdrift ved sluttføring. Dette inneber ferdiggjering av dei areala som er nytta til massemottak i dag, samt regulere nytt areal for utviding av mottaket. Det nye arealet utgjer om lag 150 000 kubikkmeter,
Rehabilitering av kai i Øygarden
Rehabilitering av fenderer, høgare kantlist, nye fester og fundament.
Oppgradering av Selstø kai i Øygarden kommune
Etablering av kantlist, fenderverk og redningsstige.
Rehabilitering av Steinsland kai i Øygarden kommune
Etablering av redningsbøye, redningsstige og andre skader som reduserer trafikktryggleiken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.