Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Øygarden

Rehabilitering av bru på fylkesveg 5222 i Øygarden
Det er i hovedsak overbygning og spesielt kjørebanen som skal rehabiliteres. Arbeidene omfatter blant annet: - Oppmåling/materialundersøkelser - Mekaniske reparasjoner - Etablering av katodisk beskyttelse i kjørebanen - Legging av asfaltslitelag - Rehabilitering av brufuge Det skal etableres katodisk beskyttelse på sidespenn, og hengespenn der det eksisterende anlegget i overkant dekke må skiftes ut.
Oppgradering av Ulvøyna bru i Øygarden kommune
Synkehull i fylling. Nytt og oppgradert slitelag i form av asfalt med membran. Nytt brurekkverk og tilstøtande vegrekkverk oppgradert til dagens krav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.