Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Larvik

Forsterkning av bru på Fv 865 i Brufoss, Lardal
Arbeidenes art og omfang: - Det skal monteres 2 stag med innfesting i hver ende for å forsterke brua til BK 10/60 - Det skal byttes kantdragere inkludert brurekkverk m/overgangsrekkverk. - På bruplate skal det støpes en 1,5m gangbane og det må bygges tilhørende kort fortau i hver ende. - Det skal monteres nye sluk - Det skal utføres betongreparasjoner, i hovedsak på topp bruplate som er skadet. - Det skal legges membran, fuge og slitelag
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Etablering av platting/dekke under tre på skolegård i Larvik kommune
Larvik kommune skal anskaffe og montere en platting, utført som gitterrist i galvanisert stål, som skal ligge under lindetreet i skolegården på Mesterfjellet skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.