Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Hå

Ombygg av rundkjøring og fortau i Hå kommune
Varhaug sentrum sør, krysset fv. 504 Varhaugvegen - fv. 153 Dysjalandsvegen,

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.