Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Gjesdal

Fanggjerder på Fylkesveg 450 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Opprusting av adkomstvei til dam i Gjesdal
Vegen er ca 4,7 km lang, i hovedsak asfaltert. Arbeidet består i grøfting, rørlegging, fjerning av asfalt, utskifting / oppbygging av vegfundament og reasfaltering, fjerning og utbedring av ferister.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.