Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestre Toten

Rehabilitering av vannledning på Raufoss i Vestre Toten kommune
NO-Dig. Vannledningen berører kommunal eiendom, private eiendommer, fylkesveg og en kirkegård. For å minimere ulempene ved graving på bl.a. på kirkegården og fylkesveg ønsker Vestre Toten kommune å rehabilitere vannledningen med gravefrie metoder. Anskaffelsen gjelder innkjøp av ledning, tettilsluttet rør, inkludert installasjonskostnader og forberedende arbeid. Vestre Toten kommunes eget anleggslag besørger graving av trekkegroper for inntrekning av ledning og anskaffer og setter ned nødvendige kumpunkter, etter leverandør av denne kontraktens anvisninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.