Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Skjåk

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Skjåk som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utbedring av eksisterende grøftesystemet, survannsnettet og etablering av avskjærende tiltak i Folldal kommune, trinn 1
Det er utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for å redusere utlekking av tungmetaller fra Folldal gruver til elveresipienten Folla. Det ble konkludert med at det kreves tre tiltak (trinn 1 til 3) som alle må utføres for å redusere forurensning og forurensningsspredning. • Trinn 1: Utbedring av eksisterende grøftesystemet, survannsnettet og etablering av avskjærende tiltak. • Trinn 2: Tildekking av forurensede masser i gruveområdet. • Trinn 3: Renseanlegg for survann.
Utskifting av gatelys i Stor-Elvdal kommune
Kontrakten gjelder 4 prioriterte geografiske områder på Koppang, Trønnes og Atna. I tillegg er det tenkt opsjoner på noen mindre områder.

Se andre prosjekter i Innlandet fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.