Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Ringebu

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Ringebu som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Asfaltering og forberedende gravearbeider på kommunale veger i Nord-Aurdal kommune
Asfaltering av 9000 m2 kommunal veg med forberedende gravearbeider.
Riving og nybygg av av kulvert ved fylkesveg 250 ved Djupå i Nordre Land kommune
Prosjektet går ut på å fjerne dagens stålrør og erstatte dette med en kulvert i betong. Det skal etableres midlertidig omkjøringsveg oppstrøms byggegropen. I tillegg skal eksisterende betongbru oppstrøms fylkesvegen rives.

Se andre prosjekter i Innlandet fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.