Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordre Land

Riving og nybygg av av kulvert ved fylkesveg 250 ved Djupå i Nordre Land kommune
Prosjektet går ut på å fjerne dagens stålrør og erstatte dette med en kulvert i betong. Det skal etableres midlertidig omkjøringsveg oppstrøms byggegropen. I tillegg skal eksisterende betongbru oppstrøms fylkesvegen rives.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.