Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Lillehammer

Oppgradering av spor 6 og 7 på Hove tømmerterminal i Lillehammer
Oppsjon Grunn- og asfaltarbeider tilleggsareal Opsjon Dreneringstiltak i forbindelse med tilleggsareal

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.