Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Lesja

Oppgradering av gang- og sykkelvei i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Oppgradering av gang- og sykkelvei fra Lesja sentrum til Honnavegen.
Oppgradering av vei i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Oppgradering av vei Åsen – Stavheimsgrende.
Oppgradering av overflatevann ved barnehage i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Løse utfordringer med overflatevann Lesja barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.