Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Hamar

Etablering av 132 kV-ledninger og oppgradering av transformatorstasjon m.m. i forbindelse med bygging av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Etablering av 132 kV kabler mellom Heggvin transformatorstasjon og eksisterende Vang transformatorstasjon, en 132 kV dobbel samleskinne og tre 132 kV utendørs bryterfelt i Heggvin transformatorstasjon. Utvidelser av Vang transformatorstasjon og etablering av en ny P-spole i stasjonen. Stasjonsarealet utvides med om lag 2000 m2. Traseen mellom Vang og Heggvin er om lag 300 meter.
Forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2024
Kontrakten omfatter dypstabilisering, tørrfresing og asfaltering i hele Innlandet.
Skinnebytte på strekningen Hamar - Elverum kommune
Skinnebytte på strekningen Hamar – Elverum, km 130,759 – 149,000 – dvs. totalt 18,241km spor (36 482 skinnemeter). Gamle 41 og 49 kg’s skinner skiftes ut med 54E3 skinner levert av byggherre. Det skal i tillegg byttes sviller og suppleres ballast under 3 stk planoverganger av gummielementer (Strail).
Konsulenttjenester innen miljø for gjennomføring av supplerende PFAS-undersøkelser ved lufthavner i Norge
Oppdraget er fordelt på to delkontrakter med 5-6 lufthavner i hver delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.