Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kristiansand

Forlengelse av kai ved havn i Kongsgård
Forlengelse av kai med 100 meter.
Drift og vedlikehold av ferjekaier i Agder, 2023-2028
Gjelder Rogaland og Agder fylkeskommuner.
Områdeplan for idrettspark i Kristiansand
Gnr/bnr: 39-/1, 40/292 og 40/409 og deler av eiendommene 40/8, 40/679, 241/9, 299/52 og 299/78.
Gatebruksplan for gatunettet i Kristiansand
Formålet med gatebruksplan for Posebyen er å utarbeide en plan for gatenettet som bidrar til å utvikle gaterommene slik at de ivaretar og forbedrer bomiljøet i Posebyen, styrke Posebyens identitet og kulturhistoriske verdier og bedre trafikksikkerheten i området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.