Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Iveland

Utskiftning av gatelys fra halogengatelysarmatur til LED-armatur i Iveland kommune
Leverandøren skal levere og installere nye armaturer, samt håndtere gamle armaturer. Totalt har kommunen mellom 300 og 400 armaturer. Anskaffelsen omfatter installasjon av så mange som mulig av disse innenfor kommunens budsjett i 2023. Opsjon på utskifting av inntil det gjenværende antallet armaturer i 2024 forutsatt at det bevilges penger til formålet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.