Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Evje og Hornnes

Utvidelse av massetak i Evje og Hornnes
Gnr/bnr: 17/28, 17/29, 16/1 og 600/42. Det anslås å ta ut cirka 200.000 m3 masse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.