Aktuelle nybygg av anlegg i Voss

Etablering av bredbåndsnett i Voss
Totalt fire delprosjekt: Folkedal; Reppen/Tvinde; Seimsgrend; Stalheim og Jordalen. Totalt 13 delkontrakt.
Nettilknytning av kraftverk og via jordkabel i vei og nybygg av kraftverkshus i Voss kommune
Nybygg av kraftverkshus i forbindelse med nettilknytning av Jørnevikelvi kraftverk via 400 m jordkabel i vei.
Etablering av bredbåndsnett i Voss
Totalt fire delprosjekt: Folkedal; Reppen/Tvinde; Seimsgrend; Stalheim og Jordalen. Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av infrastruktur og adkomstvei for nybygg av fritidsboliger i Voss
Tidligere områdesnavn: Sygnabere hyttefelt. 138/2 og 138/23. Føremålet med planen er å leggja til rette for 12 fritidsbustader i området vest og nord for Vatnasetvatnet på Gnr. 138/2 og 138/23. I tillegg skal det sikrast vegtilkomst, vinterparkering til nye hytter, plass for boslevering og sommarparkering for nye og eksisterande hytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.