Aktuelle nybygg av anlegg i Voss

Nybygg av kraftverk i Voss
Produksjon 41 GWh. Tverrelvi kraftverk vil utnytte et fall på rundt 300 meter. Aggregatet skal ha peltonturbin og en effekt på 9,9 megawatt.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 7 Kattedalen – Veravikja aust i Granvik
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Etablering av bredbåndsnett i Voss
Gjeld utbygging i fem delprosjekt: Folkedal; Reppen/Tvinde; Seimsgrend; Stalheim og Jordalen. Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av infrastruktur for nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
Etablering av infrastruktur for 12 st 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.
Spettrensk og montering av isnett på E16 Vassendaberget i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 290m.
Nettilknytning av kraftverk og via jordkabel i vei og nybygg av kraftverkshus i Voss kommune
Nybygg av kraftverkshus i forbindelse med nettilknytning av Jørnevikelvi kraftverk via 400 m jordkabel i vei.
Etablering infrastruktur for senterfunksjoner og fritidsbustader i Bavallen
Gnr/bnr: 51/1, 51/3, 51/29, 51/55, 51/102, 51/107, og 51/121. Ca 20 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.