Aktuelle nybygg av anlegg i Sveio

Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger og fritidsboliger i Auklandshamn
Del av gnr. 30, bnr. 2 og 3 m.fl., gnr. 32, bnr. 9, 115 m.fl. og «Bjørkelio» gnr. 30, bnr. 7.
Etablering av bredbåndsnett i Sveio
Gjeld utbygging i to delprosjekt: Nordskog; Buvik-Tittelsnes. Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av sti i Sveio
(Friluftsrådet)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.