Aktuelle nybygg av anlegg i Sunnfjord

Nybygg av bussanlegg i Førde i Sunnfjord
Bussanlegg med plass til 25 bussar.
Nybygg av bru over Jælstra ved Mo og Øyrane VGS i Førde
Ferdigstille ny bru innen juni.2024. Ferdigstille riving og fjerning av eksisterende bru innen september 2024.
Etablering av brønnpark ved tre lokasjoner i Førde
K301 - Brønnpark HVL Førde K302 - Brønnpark Blåklokka K303 - Brønnpark Førde trafikkstasjon

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.