Aktuelle nybygg av anlegg i Sunnfjord

Etablering av gang og sykkelveg i Førde
Føremål med planen/kort omtale av ønska tiltak: Endre løysing langs veg Øyrane frå sykkelveg med fortau til gang/sykkelveg, samt flytte gang-/sykkelvegen til sør før veg Øyrane. Storleik på planområdet, ca. daa: 25 daa

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.