Aktuelle nybygg av anlegg i Stryn

Etablering av gangveg i Stryn
Utanom fv.60 og sjøareal omfattar planområdet areal på gardsnr 86, bruksnr. 19, 20, 21, 107 og 202. I reguleringsendringa blir det vurdert å auke breidda på gangvegen/minglearealet, slik at det også er plass til stopp/kvile/utsiktspunkt utan at gangtrafikken til og frå cruisekaia stoppar opp.
Rassikring på Fv 60 Stavenes-Stryn i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is. 1500m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.