Aktuelle nybygg av anlegg i Stord

Nybygg av fortau i Stord
Regulering av 780 meter fortau langs Hornelandsvegen. Reguleringsplanen inneheld også høve for framtidig gangvegforbindelse frå Kåreviksområdet og fram til Heiane næringsområde. Reguleringsplan skal til førstegongs høyring andre kvartal 2022. Parallelt starta ein prosjektering av nytt VA-anlegg som skal liggja i ny fortaus-trasè. Kostnad VA 14 mnok. Kostnad fortau 6 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.