Aktuelle nybygg av anlegg i Kvinnherad

Fanggjerde mm på Fv 51 Svedane-Eikenes i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 3380m.
Nybygg av slamavskiller og overføringsledning i Sæbøvik
Reinsa kommunale utslepp med stor grad av ureinsa avløp
Riving og nybygg av bru på Fv. 575 i Ølve, Kvinnherad kommune
SHA-koordinator prosjektering / Multiconsult.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.