Aktuelle nybygg av anlegg i Kvam

Overbygg på Fv 49 Tokagjeltunnelen-Fossagjeltunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Overbygg på Fv 49 Snauhaugtunnelen-Hansagjetunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Skredtype tørrsnø, stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.