Aktuelle nybygg av anlegg i Kvam

Etablering av ny pumpestasjon i Norheimsund
Omlegging av eksisterande pumpestasjon som ligg vanskeleg til opp mot Hardangerbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.