Aktuelle nybygg av anlegg i Gloppen

Etablering av nye høydebassenger på Eikenes og Sårheim i Gloppen kommune
Ny høgdebasseng for drikkevatn tilknytt Eikenes/Hestenes vassverk, plassert på Hestenes og Reed vassverk plassert på Sårheim i Breim. Dei to høgdebassenga har lik utføring og storleik (150-160 m3) og inngår i den same leveransen. Høgdebasseng skal vere prefabrikert frittståande basseng av glasfiberarmert plast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.