Aktuelle nybygg av anlegg i Etne

Tilrettelegging av ny fast molo i Etne
Planforslaget har som mål å tilrettelegge for molo med tilhørende adkomstvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.