Aktuelle nybygg av anlegg i Eidfjord

Etablering av bredbåndsnett i Eidfjord
Gjeld utbygging i ni delprosjekt: Brimnes; Bu; Elvavegen; Erdal; Hereid; Isdalen; Kvammen; Simadalen; Øvre Eidfjord. Totalt 13 delkontrakt.
Oppgradering av sjøfront med torg m.m. i Eidfjord sentrum, trinn 2
Torg etablerast som midlertidig grusplass i byggetrinn 1 og er planlagt etablert med skiferdekke, torgbygg m.m. i byggetrinn 2. Byggetrinn 2 vil bli utlyst i eigen konkurranse.
Montering av DAB og Nødnett i 4 tunneler på Riksveg 7 Måbødalen i Eidfjord kommune
Følgende tunneler inngår i prosjektet: Kvernhushaugtunnelen: Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1983, tunnelklasse B. Lengde 542 m. Måbøtunnelen: Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1986, tunnelklasse B. Lengde 1900 m. Storegjeltunnelen: Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1980, tunnelklasse B. Lengde 840 m. Dalbergtunnelen Tunnelen ble åpnet for trafikk i 1967, tunnelklasse B. Lengde 340 m. Alle tunneler er i Eidfjord kommune i Vestland fylke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.