Aktuelle nybygg av anlegg i Aurland

Etablering av bredbåndsnett i Aurland
Gjeld utbygging i eitt delprosjekt: Bakka-Tufto. Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.