Aktuelle nybygg av anlegg i Alver

Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Nybygg av småbåthavn og naust i Hjelmås
Behovet for reguleringsplanen kjem som følgje av arbeid i samband med rehabilitering av containere frå NGIR. Det er difor ønskje om å kjøpe eit tilleggsareal i sør og opparbeide dette arealet til oppstilling av utstyr og større containerar. Det er ikkje planar om å utvide eller bygge nye bygg på tilleggsarealet, men tiltaket krev noko utfylling i sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.