Aktuelle nybygg av anlegg i Alver

Nybygg av sjøledning for industrivann fra Vågseidet-Syslakvågen
Entreprise S01 omfatter levering og montering av sjøledning fra Vågseidet til innerst i Syslakvågen, ca. 6,6 km Ø560 mm PE-ledning. Utbyggingen av fase 1 er delt inn i 4 entrepriser: Entreprise A01 - Ledningsanlegg i grøft Syslakvågen - Sjursetvatnet Entreprise S01 - Sjøledning Vågseidet - Syslakvågen (denne entreprisen) Entreprise B01 - Grunn- og bygningsmessige arbeider Vågseidet pumpestasjon Entreprise M01 - Pumper, røropplegg og automasjon, Vågseidet pumpestasjon. Total estimert kostnad: 100-110 Mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.