Aktuelle nybygg av anlegg i Vefsn

Rassikringstiltak langs Nordlandsbanen fra Mosjøen til Fauske i Nordland
Det skal utføres rassikringstiltak for sørpeskred, flom, snøskred i 3 strekninger. Mosjøen - Bjerka, Bjerka - Lønsdal og Lønsdal - Fauske.
Nybygg av høydebasseng i Vefsn kommune
Nytt prefabrikkert høydebasseng i glassfiber ved Mosjøen Lufthavn. Bassenget skal ha en dimensjon på ca. Ø12*5,0m noe som tilsvarer ca. 500m3.
Etablering av gang- og sykkelvei i Vefsn kommune, trinn 2
Etappe II strekker seg ifra Litjenget i sør, til kryss storgata i nord. Denne delen av prosjektet omfatter også bygging av ny kryssløsning for Storgata/Vefsnvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.