Aktuelle nybygg av anlegg i Bodø

Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Etablering av ny 132 kV kraftledning i Bodø
Bygging av ca. 13,5 kilometer 132 kV-kraftledning mellom eksisterende Hopen transformatorstasjon og nye Saltstraumen transformatorstasjon.
Opprusting av vei mellom Rønvikkrysset og Mælen i Bodø, Bypakke Bodø
Ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden. Samarbeidsavtale med Bodø kommune.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 7490 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Bodø
Etablering av infrastruktur for Oddan boligfelt.
Etablering av sjøledning i Bodø
Levering og legging av ca 4800m DN110 vannledning i sjø fra Marvoll via Åseli til Gillesvåg og legging av ca 130m DN710 overløpsledning i sjø, Vestre Havn.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.