Aktuelle nybygg av anlegg i Bodø

Nybygg av vannverk i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et vannbehandlingsanlegg for tettstedene Støvset og Skjerstad ved Støvsetvatnet. Det skal legges en inntaksledning fra Støvsetvatnet og ned til vannbehandlingsanlegget samt overføringsledning for rentvann mellom vannbehandlingsanlegget og Støvset. Videre skal det legges en overføringsledning i sjøen mellom Støvset og Skjerstad. Det vil under planarbeidet også vurderes plassering av anleggsvei. Berørte Gnr/bnr.: 232/1, 232/2, 232/7, 232/11, 232/13, 232/14, 232/14, 232/24, 232/35233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/5, 233/6, 233/7, 233/9, 233/10, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/21, 233/23, 233/25, 233/26, 233/28, 233/29, 233/30, 233/31, 233/32, 233/33, 233/34, 233/35, 233/36, 233/37, 233/38, 233/39, 233/40, 233/49, 233/50, 233/51, 233/55, 233/56, 233/58, 243/1, 250/1
Sanering av eksisterende VA-anlegg og nybygg av nytt VA-anlegg i Finnshaugen i Bodø kommune
Det skal etableres nytt VA-anlegg med separate ledninger for vann-, spill- og overvann, samt AF-ledning. Eksisterende VA-anlegg saneres. Etablering av overløp og mengderegulator. Sanering og etablering av nye stikkledninger til boliger for separering. Oppbygning av berørte veier med sidearealer. Erstatte eksisterende støttemur Etablering av ny gatebelysning samt trekkerør for kabler både til belysningsanlegg og for andre kabeletater. Etablering av trekkerør for omlegging av høyspentkabe
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.