Aktuelle nybygg av anlegg i Bø

Nybygg av gang- og sykkelvei i Bø
Arbeidene utføres langs FV820 og omfatter: - Ca. 850 m med ny gang- og sykkelveg - Legging av stikkrenner - Oppsetting av støttemur - Nye gatelys - Legging av trekkerør - Omlegging av høyspent

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.