Aktuelle nybygg av anlegg i Øksnes

Nybygg av avløpspumpestasjon i Øksnes Kommune
- Ny avløpspumpestasjon på Valan som skal erstatte eksisterende pumpestasjon. - Snuplass/ -oppstillingsplass for servicebil.
Etablering av reservekraftsaggregat ved Stavdalen vannverk i Øksnes kommune
Øksnes Kommune ønsker å sikre driften av Stavdalen Vannforsyningsanlegg ved å etablere et reservekrafts-anlegg i et nytt tilbygg til eksisterende driftsbygning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.