Aktuelle nybygg av anlegg i Vestre Toten

Etablering av ny infrastruktur ved industrpark i Raufoss, Vestre Toten kommune
Samarbeidsprosjekt mellom Vestre Toten kommune og Raufoss Næringspark ANS. Etablering av pumpestasjon på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.